Thạch Đài tổ chức Lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Sáng ngày 1/4/2019, tại Nhà văn hóa thôn Kỳ Phong, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở xã Thạch Đài đã tổ chức Lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tham dự có đ/c Nguyễn Thị Hương – chuyên viên phòng Văn hóa – thông tin huyện Thạch Hà, các đ/c trong Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở xã Thạch Đài, đội ngũ Bí thư, thôn trưởng cùng các điều tra viên trên 9 đơn vị thôn.
Thạch Đài tổ chức Lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở được triển khai định kỳ 10 năm một lần với quy mô lớn, liên quan đến từng người dân, có phạm vi trải rộng trên cả nước với đối tượng và đơn vị điều tra nhiều; việc thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở nhằm các mục đích như: Tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật thống kê; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước của từng địa phương. Đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011- 2020, xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và công tác dân số trong tình hình mới.

Đông đảo cán bộ và các điều tra viên tham gia Lễ ra quân

Thực hiện các công văn, chỉ thị của cấp trên, thời gian qua xã Thạch Đài đã làm tốt công tác chuẩn bị, trong đó đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú như: treo băng rôn, khẩu hiệu, biểu ngữ, tuyên truyền lưu động... để người dân  hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác cho Điều tra viên; góp phần thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ra quân, ông Trương Quang Anh - Chủ tịch UBND xã Thạch Đài, trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở xã Thạch Đài đã nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019, đồng thời yêu cầu các đồng chí thành viên BCĐ xã phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc nghiệp vụ, bám sát địa bàn được phân công, đưa hết khả năng, năng lực để hoàn thành nhiệm vụ đúng nội dung quy định, chất lượng và kịp tiến độ thời gian. Gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ Tổng điều tra để đánh giá chất lượng cán bộ.Bên cạnh đó, các đồng chí Tổ trưởng, Điều tra viên phải thực sự cố gắng, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ Tổng điều tra; đặc biệt Điều tra viên phải ứng dụng công nghệ thông tin ghi phiếu bằng máy tính bảng và điện thoại thông minh; đảm bảo không sai sót; đúng nội dung quy định của cuộc Tổng điều tra. Trong đó 100% đi đến hộ có xác định định vị của máy điện thoại là báo đi đến hộ; không được tập trung làm tại một hộ.

Ông Trương Quang Anh - Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu tại buổi lễ

Là một trong những điều tra viên tham gia cuộc Tổng điều tra lần này, chị Dương Thị Vinh(thôn Liên Hương) chia sẻ: “Xác định được vai trò trách nhiệm của bản thân trong tham gia công tác Tổng điều tra tại địa bàn, chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm chức năng, nhiệm vụ được giao theo đúng phương án mà Ban chỉ đạo Trung ương, tỉnh, huyện quy định; Đồng thời đưa hết tinh thần trách nhiệm, khả năng chuyên môn của mình để hoàn thành tốt công tác thu thập thông tin một cách trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đảm bảo kế hoạch, tiến độ điều tra.

Điều tra viên Dương Thị Vinh (thôn Liên Hương) phát biểu tại Lễ ra quân

Sau lễ ra quân, Ban chỉ đạo đã tiến hành trực tiếp đến điều tra tại một số hộ dân thuộc thôn Kỳ Phong để thu thập các thông tin về dân số và nhà ở, từ đó rút ra những kinh nghiệm cụ thể để cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tiến hành tốt và có kết quả cao nhất..

 

 

Tác giả: Anh Trâm