Ngày 28 tháng 5 năm 2021 Ủy ban bầu cử xã Thạch Đài đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ/UBND về việc công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó nhiệm kỳ 2021 – 2026 Hội đồng nhân dân xã Thạch Đài có 40 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong đó tổng số đại biểu hội đồng nhân dân xã được bầu là 25 đại biểu (cơ cấu đại biểu nữ 8 người chiếm tỷ lệ 32%, tái cử 12 người chiếm tỷ lệ 48%, trẻ dưới 40 tuổi 5 người chiếm tỷ lệ 20%). Tỷ lệ số phiếu bầu đạt cao nhất là 96,77% và tỷ lệ số phiếu bầu thấp nhất là 69,96%

Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thạch Đài khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo theo quy định của Luật Bầu cử, bầu đủ số lượng đại biểu HĐND xã được bầu.

Dưới đây là danh sách kết quả bầu cử

 

 

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 148.431
    Online: 15