Chiều ngày 29/4/2021 HĐND xã Thạch Đài tổ chức chương trình làm việc của kỳ họp thứ 12 - tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND xã khóa XIX nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐND xã; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ và một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND xã trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động của HĐND xã Thạch Đài đã có nhiều đổi mới, thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước, đóng góp tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ở địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND xã đã tổ chức 12 kỳ họp trong đó có 01 kỳ họp bát thường và ban hành 80 Nghị quyết. Thường trực, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND xã thường xuyên đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết trên mọi lĩnh vực nên Nghị quyết của HĐND xã đã đi vào thực tế, giúp cho đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, bộ mặt nông thôn từng bước thay đổi, quốc phòng an ninh được giữ vững. Các kỳ họp của HĐND xã được tổ chức đổi mới theo hướng ngắn gọn, thiết thực, tăng cường thời gian dành cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp.

 

            Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND, Thường trực, các Ban HĐND xã đã phối hợp và tổ chức được 11 cuộc giám sát, khảo sát trên các lĩnh vực tại các đơn vị trên địa bàn xã. Sau mỗi cuộc giám sát, các Đoàn giám sát đều có báo cáo và các kiến nghị, đề nghị giải quyết để đảm bảo đúng tinh thần Nghị quyết của HĐND xã đề ra. Hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện đảm bảo, đúng quy định của pháp luật.

            Trong những tháng còn lại, HĐND xã Thạch Đài sẽ chú trọng phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; xây dựng kế hoạch tự giám sát đối với hoạt động của Ủy ban bầu cử xã trọng công tác bầu cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021- 2026; tổ chức kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021 – 2026 để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND xã./.

 

 

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 148.401
    Online: 3