Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, Luật BHYT sửa đổi bổ sung năm 2014 đã có quy định về việc thông tuyến bảo hiểm y tế với người tham gia bảo hiểm y tế. Theo đó, từ ngày 01/01/2016, người tham gia BHYT đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh với mức hưởng như khi khám, chữa bệnh đúng tuyến.

Việc áp dụng chính sách thông tuyến bảo hiểm y tế giúp đảm bảo quyền lợi cho người bệnh trong khám chữa bệnh bởi theo quy định của Pháp luật hiện hành thì khám chữa bệnh đúng tuyến là khám chữa bệnh tại nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc khám chữa bệnh tại tuyến trên mà có giấy chuyển tuyến của bác sĩ điều trị thì khi đó người tham gia BHYT khám chữa bệnh được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong phạm vị được hưởng với mức hưởng được quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014.

Cụ thể việc thông tuyến bảo hiểm y tế theo khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 và Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì người bệnh được hưởng lợi những điều sau:

– Người bệnh được hưởng 100% chi phí nếu là sĩ quan, hạ sĩ quan quân đội, công an nhân dân; người có công với cách mạng, cựu chiến binh; trẻ em dưới 6 tuổi; người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, tại xã đảo, huyện đảo…

– Người bệnh được hưởng 100% chi phí với trường hợp chi cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở;

– Người bệnh được hưởng 100% chi phí khi khám, chữa bệnh tại tuyến xã;

– Người bệnh được hưởng 100% chi phí với người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến;

– Người bệnh được hưởng 95% chi phí nếu là người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; thân nhân người có công với cách mạng, trừ cha/mẹ đẻ, vợ/chồng/con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ; người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

– Người bệnh được hưởng 80% chi phí với các đối tượng khác.

Đặc biệt, từ ngày 01/01/2021 thì việc thông tuyến sẽ được thực hiện ở cả tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước, lúc này, người dân sẽ có nhiều thuận lợi hơn cũng như được hỗ trợ nhiều hơn trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho mình. Giờ đây nhờ có chính sách thông tuyến bảo hiểm y tế người bệnh, người dân sẽ được hưởng 100% quyền lợi như đúng tuyến khi thực hiện khám chữa bệnh ở các đơn vị thuộc diện thông tuyến theo quy định.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 148.388
    Online: 11