Tham gia Bảo hiểm y tế đưa đến nhiều quyền lợi cho người dân khi gặp các rủi ro do ốm đau, bệnh tật. Tuy nhiên, giá trị của tấm thẻ BHYT sẽ được nhân lên gấp bội khi chúng ta tham gia BHYT nối tiếp 5 năm liên tục. Sau đây là các quy định cụ thể:

1. Đối tượng tham gia BHYT

​          - Người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động(NSDLĐ) (nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định Luật BHXH năm 2014);

          - Nhóm đối tượng do quỹ BHXH đảm bảo;

​          - Nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước (NSNN) đóng;

​          - Nhóm đối tượng do NSNN hỗ trợ;

​          - Nhóm tham gia theo hộ gia đình.Hộ gia đình là đối tượng tham gia BHYT tự nguyện bao gồm: cá nhân, những người có tên trong hộ khẩu (trong sổ tạm trú) (trừ các đối tượng tạm vắng hoặc quy định tham gia BHYT, hưởng quyền lợi BHYT ở nhóm  khác).

2. Điều kiện được hưởng và Quyền lợi được hưởng

​          - Điều kiện hưởng :

​             + Trên thẻ BHYT có dòng chữ tham gia BHYT liên tục 5 năm từ ngày…(trường hợp thời gian gián đoạn tối đa không quá 3 tháng thì được xác định tham gia liên tục.)

​             + Có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

​             + Khám chữa bệnh đúng tuyến.

​          - Quyền lợi hưởng:

Căn cứ theo Luật BHYT sửa đổi 2014 và Điều 4 Nghị định 105/2014/NĐ-CP quy định về mức hưởng BHYT đối với người có thời gian tham gia BHYT liên tục như sau:

"đ) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia bảo hiểm y tế đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tính từ thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;"

Như vậy, khi người tham gia BHYT đã có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến) sẽ được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT trong phạm vi tri trả quỹ BHYT cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 148.409
    Online: 11