Năm học mới của các em học sinh, sinh viên đã bắt đầu. Bên cạnh các nhu cầu khác để đảm bảo cho việc học tập của các em, nhiều phụ huynh băn khoăn về mức đóng BHYT của các em khi bước vào năm học mới. Vậy, đâu là quy định cụ thể về mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên?

Theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, hàng tháng, học sinh, sinh viên phải đóng bảo hiểm y tế với mức bằng 4,5% mức lương cơ sở. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 30%; học sinh, sinh viên đóng 70%.

Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP, từ 01/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng. Do đó, mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên cho năm học 2019 - 2020, áp dụng từ ngày 01/7/2019 được tính trên mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng.

Học sinh, sinh viên có thể lựa chọn phương thức đóng:

 • Đóng bảo hiểm y tế cho 03 tháng: Mức đóng bằng 201.150 đồng (Nhà nước hỗ trợ 60.345 đồng; học sinh, sinh viên đóng 140.805 đồng);
 • Đóng bảo hiểm y tế cho 06 tháng: Mức đóng bằng 402.300 đồng (Nhà nước hỗ trợ 120.690 đồng; học sinh, sinh viên đóng 281.610 đồng);
 • Đóng bảo hiểm y tế cho 09 tháng: Mức đóng bằng 603.450 đồng (Nhà nước hỗ trợ 181.035 đồng; học sinh, sinh viên đóng 422.415 đồng);
 • Đóng bảo hiểm y tế cho 12 tháng: Mức đóng bằng 804.600 đồng (Nhà nước hỗ trợ 241.380 đồng; học sinh, sinh viên đóng 563.220 đồng).

Đặc biệt, theo điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định 146, nếu Nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở thì học sinh, sinh viên và Nhà nước sẽ không phải đóng bổ sung phần chênh lệch đối với thời gian đã đóng.

Thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Cũng tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP, cụ thể khoản 7 Điều 13, thẻ bảo hiểm y tế được cấp hàng năm cho học sinh, sinh viên, trong đó:

 • Đối với học sinh lớp 1: Giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 01/10 năm đầu tiên của cấp tiểu học;
 • Đối với học sinh lớp 12: Thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm đó.
 • Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng;
 • Đối với học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 148.391
  Online: 10