Mặc dù tập trung ra quân xây dựng NTM nâng cao vào đợt thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt, tuy nhiên, với sự chỉ đạo sâu sát của BCĐXDNTM, sự vào cuộc quyết liệt của nhân dân, hàng loạt tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao tại Thạch Đài đang được bổ cứu và dần hoàn thiện.

Với tinh thần tích cực, sáng ngày 4/7, toàn xã đã huy động được 150 người tham gia ra quân xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu, bao gồm cán bộ, công chức người lao động, lực lượng Dân quân tự vệ địa phương cùng nhân dân các thôn Bàu Láng, Kỳ Phong, Kỳ Sơn, Liên Vinh. Kết thúc buổi sáng, toàn xã đã xây dựng được 130m bồn hoa tại thôn Kỳ Phong, lắp đậy 120m nắp mương tại thôn Bàu Láng, đổ gần 100 m3 đất vào bồn hoa trên các trục đường chính thuộc thôn Kỳ Phong, Kỳ Sơn, Liên Vinh.

Nhân dân thôn Kỳ Phong tích cực tham gia hoàn thiện hàng rào xanh tại một số tuyến đường

Cũng trong chiều ngày 3/7 vừa qua, Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTTQXDNTM huyện Thạch Hà đã tiến hành kiểm tra, rà soát, bổ cứu tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao tại xã Thạch Đài. Sau một buổi tiến hành đi khảo sát thực tế, tại buổi kết luận, các đồng chí thành viên trong Đoàn đã tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra những giải pháp để xã Thạch Đài tiếp tục triển khai, hoàn thành 100% các tiêu chí nông thôn mới nâng cao như: tiếp tục chỉnh trang vườn hộ, cải tạo công trình chăn nuôi, nâng cấp hạng mục tại Nhà văn hóa các thôn, xây dựng, chăm sóc hàng rào xanh tại các tuyến đường, đảm bảo vệ sinh môi trường ở từng hộ, từng thôn, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các tiêu chí, chính sách về xây dựng NTM nâng cao đến tận người dân.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 148.373
    Online: 10