Sau các cuộc họp rà soát lại đối tượng, sáng ngày 04/6/2020, UBND xã Thạch Đài đã tiến hành chi trả kinh phí hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng do đại dịch Covid – 19, việc chi trả dự kiến hoàn thành trước ngày 5/6/2020.

 
Theo thống kê, xã Thạch Đài hiện có 121 khẩu nghèo, 235 khẩu cận nghèo đủ điều kiện được hưởng kinh phí hỗ trợ với tổng khoản tiền chi trả là 267.000.000 đồng . Trước đó, sau khi Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ được ban hành và đi vào thực tiễn, UBND xã Thạch Đài đã thành lập Hội đồng rà soát lại các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, đồng thời tiến hành niêm yết danh sách tại các Nhà văn hóa thôn.
 
Với nguyên tắc hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách, Hội đồng rà soát đã đưa ra khỏi danh sách những đối tượng không đủ điều kiện như: những đối tượng đã chết, đối tượng chuyển đi, đi làm ăn xa kể từ ngày 01/4/2020, đối tượng đang chấp hành án phạt tù, đang thực hiện Nghĩa vụ quân sự… Trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ hai chế độ hỗ trợ trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ do đối tượng lựa chọn hoặc chế độ hỗ trợ cao nhất.
 
 
Chi trả kinh phí hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo tại thôn Liên Vinh
 
Nhóm đối tượng hộ nghèo, cận nghèo được nhận tiền hỗ trợ trong 3 tháng và nhận một lần theo quy định với số tiền 750.000 đồng/khẩu. UBND xã Thạch Đài chi trả tiền trực tiếp tại các nhà văn hóa thôn, việc chi trả do trưởng Đoàn công tác phụ trách thôn và cán bộ thôn đảm nhận dưới sự giám sát của UBMTTQ xã. Riêng đối với những người già yếu, neo đơn không thể đi nhận thì địa phương cử cán bộ tới tận nhà trao trực tiếp cho các đối tượng này.
Việc kịp thời triển khai thực hiện chi hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ tại Thạch Đài đã góp phần chia sẻ khó khăn, giúp hộ nghèo, cận nghèo nhanh chóng ổn định cuộc sống sau những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 91.074
Online: 8