Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, chiều ngày 29/4, UBND xã Thạch Đài bắt đầu thực hiện chi trả hỗ trợ người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng do dịch Covid -19. Việc chi trả hỗ trợ được tiến hành kịp thời, chính xác, đúng đối tượng, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ nhằm giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người hưởng chế độ bảo trợ xã gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, UBND xã Thạch Đài bắt đầu thực hiện chi trả gói hỗ trợ từ ngày 29/4/2020 và dự kiến hoàn thành trong vài ngày tới.
 
Người dân đến nhận kinh phí hỗ trợ chấp hành tốt các biện pháp phòng dịch
 
Xã Thạch Đài hiện có 916 người được hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ với tổng số tiền 1.088.000.000 đồng; trong đó có 244 người thuộc diện có công; 291 người thuộc diện bảo trợ xã hội; 120 người thuộc diện hộ nghèo và 261 người thuộc diện hộ cận nghèo.
Trước đó, để đảm bảo tính minh bạch, chính xác, UBND xã Thạch Đài đã tổ chức rà soát, thông kê danh sách đối tượng được hỗ trợ theo quy định, phân công các thành viên chi trả tại địa điểm phù hợp, thuận tiện cho người được hỗ trợ, đảm bảo chi trả đúng quy định của nhà nước và hướng dẫn của cơ quan cấp huyện, cấp tỉnh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 79.910
    Online: 12