Đánh bắt thủy sản bằng kích điện, xung điện không phải là vấn đề mới mà đã diễn ra từ nhiều năm nay. Không chỉ tác động xấu đến môi trường và nguồn lợi tự nhiên, loại hình đánh bắt bằng xung điện còn gây nguy hiểm đến tính mạng con người, bởi chỉ cần một chút bất cẩn là xảy ra hậu quả khôn lường. Mặc dù đã bị cấm nhưng một số người dân vẫn bất chấp, tự chế ra các thiết bị chích cá nhỏ gọn để qua mặt lực lượng chức năng trên địa bàn. Hành vi này chính là biểu hiện của sự coi thường pháp luật, chủ quan, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của chính mình và môi trường tự nhiên xung quanh.
Để hạn chế và đi đến chấm dứt tình trạng đánh bắt cá theo kiểu tận diệt, thời gian qua bên cạnh việc tuyên truyền cho người dân về sự nguy hại của việc đánh bắt cá bằng xung điện, UBND xã đã tăng cường công tác kiểm tra xử lý triệt để các trường hợp sai phạm, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Nghị định số 42/2019/NĐ-CP, hành vi vi phạm quy định về sử dụng điện để khai thác thủy sản bị xử phạt như sau:
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản, đối với trường hợp không sử dụng tàu cá.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán công cụ kích điện để khai thác thủy sản.
3. Phạt tiền đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện hoặc sử dụng trực tiếp dòng điện từ máy phát điện trên tàu cá để khai thác thủy sản như sau:
a) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét;
b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét;
c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên.
4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng dòng điện (điện lưới) để khai thác thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
5. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu công cụ kích điện, máy phát điện và ngư cụ đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1,2, 3 và 4 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.
Như vậy, tùy theo mức độ, tính chất vi phạm mà có mức xử phạt phù hợp. Tuy nhiên, hơn hết mỗi người dân cần nhận thức rõ hơn những hiểm họa từ xung điện, kích điện và không sử dụng ngư cụ này để khai thác thủy sản để bảo vệ, phát triển nguồn thủy sản tự nhiên và bảo vệ tính mạng của chính mình.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 148.417
    Online: 12