Những ngày cuối tháng 12 năm 2018, các chi Hội Nông dân trên địa bàn xã Thạch Đài đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018,Hội nông dân xã Thạch Đài đã tổ chức tuyên truyền các chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; nghị quyết Đại hội đại biểu của Đảng các cấp, nghị quyết của hội; đặc biệt là tuyên truyền nghị quyết của Đảng bộ xã Thạch Đài, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt các quy định của chính quyền địa phương.

Đông đảo hội viên tham gia 

Thực hiện kế hoạch hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, đầu năm hội đã triển khai đăng ký hộ sản xuất – kinh doanh giỏi các cấp có 128 hội viên đăng ký, giúp đỡ được 5 vườn mẫu, 25 vườn hộ, huy động trên 5000 ngày công của cán bộ và nhân dân để làm đường GT, rãnh thoát nước...

 

Vận động hội viên nông dân đóng góp được 15 ngày công và 5 triệu đồng ngói hóa nhà ở cho hội viên Nguyễn Thị Hợi – Liên Hương, trong năm đã giúp được 7 hộ thoát nghèo và 10 hộ thoát nghèo bền vững.

Bà Nguyễn Thị Hồng Phương - CT HND xã tặng hoa chúc mừng chi hội Nam Bình

Hội đã kết nạp được 25 hội viên, vận động quỹ hội hơn 30 triệu đồng; tổ chức cho hơn 350 lượt hội viên nông dân trong xã tham gia các lớp tập huấn về công tác tổ chức hội, về văn bản luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở, công tác môi trường. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay tín chấp, đến nay có hơn 74 hộ được vay vốn với tổng dư nợ 2.7 tỷ đồng.

Vận động hội viên xây dựng nông thôn mới, điển hình như chi hội thôn Nam Thượng và thôn Kỳ Phong có 100% hội viên tình nguyện hiến đất, hiến cây để giải phóng mặt bằng tuyến đường nông thôn…

 

Trong năm 2019, các chi hội nông dân trên địa bàn toàn xã phấn đấu sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ về công tác hội và phong trào nông dân năm 2019; chú trọng việc phát triển hội viên mới, phấn đấu kết nạp 35 hội viên mới; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cho nhiều hội viên nông dân trong việc tìm hiểu mô hình cánh đồng lúa mẫu lớn, tập huấn về sử dụng phân bón và xuất khẩu lao động – giới thiệu việc làm;

Hội Nông dân xã đã tặng giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2018./.

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 82.716
Online: 3