Nét nổi bật sau nhiều năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới ở xã Thạch Đài chính là việc người dân đã hiểu được tầm quan trọng và có ý thức cao trong vấn đề xây dựng nông thôn mới; như việc các thôn vào sáng thứ 7 hàng tuần đều phát động nhân dân ra quân làm vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, làm đường GTNT, GTNĐ…Nông thôn mới từng ngày trở nên ý nghĩa hơn với người dân Thạch Đài.

 

Đông đảo người dân tham gia xây dựng nông thôn mới 

Thực hiện Công văn số 205/UBND-VPĐP ngày 28/01/2019 của UBND huyện Thạch Hà về việc chỉ đạo phát động ra quân “Đợt cao điểm xây dựng nông thôn mới”, UBND xã Thạch Đài đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND về việc phát động ra quân “Đợt cao điểm xây dựng nông thôn mới” từ ngày 1/3 – 19/5/2019 triển khai thực hiện trên tất cả các thôn. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức đoàn thể, cán bộ, công chức phụ trách các thôn xây dựng nông thôn mới. Theo đó, các tổ công tác của xã, đứng đầu là đồng chí phụ trách thôn về từng tổ liên gia, đến từng hộ gia đình hướng dẫn nhân dân làm vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng, ngõ xóm, chăm sóc cây xanh, hàng rào xanh và phong trào xây dựng nông thôn mới… giúp các thôn, các hộ dân trong việc cải tạo vườn tạp, làm đường GTNT, GTNĐ, xây bồn hoa, rãnh thoát nước, giải phóng mặt bằng...

 

Nhân dân thôn Nam Bình trong việc xây bồn hoa

Mặc dù thời gian phát động ra quân xây dựng nông thôn mới năm 2019 ở xã Thạch Đài chưa dài, song một số thôn rất tích cực và khí thế của nhân dân rất cao cụ thể như thôn Nam Thượng, Kỳ Phong, Liên Vinh, Nam Bình…mọi người đã hiểu rõ mục đích chính của Chương trình là nâng cao chất lượng cuộc sống và do chính người dân thực hiện. Từ đó tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong việc tham gia góp ngày công, góp của xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương, làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn mới ở các thôn, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Trong thời gian tới, xã Thạch Đài tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung hướng dẫn nhân dân cải tạo vườn tạp phát triển các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế, như: Thanh long ruột đỏ, chanh leo, nhãn , xoài .. , giải phóng mặt bằng, làm đường GTNT, GTNĐ, khảo sát các việc của thôn cần làm, lên kế hoạch và đồng chí phụ trách thôn dành nhiều thời gian về với thôn hơn nữa. Tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm hỗ trợ các hộ nghèo xóa nhà tạm, bê tông hóa nền nhà.

Để nông thôn mới của xã nhà ngày càng đi vào chiều sâu, Cán bộ và Đảng viên trong toàn xã Thạch Đài phải thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ lâu dài và nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, đồng thời thực hiện đồng bộ tất cả các tiêu chí góp phần đưa xã Thạch Đài đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 79.731
Online: 7