Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm mục đích tạo sự thay đổi căn bản của đời sống kinh tế - xã hội; từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Để thực hiện thành công mục tiêu trên, những ngày này trên địa bàn toàn xã Thạch Đài người dân tại các thôn đang ra sức xây dựng Nông thôn mới, tạo nên một phong trào thi đua cao điểm từ ngày 1/3 đến ngày 11/5/2019.


Nhằm khích lệ, động viên tinh thần của người dân trong phong trào xây dựng NTM, chiều ngày 12/3/2019, đồng chí Trần Văn Chí – Bí thư Đảng ủy – CT HĐND - Trưởng BCĐ XD NTM xã Thạch Đài đã khen thưởng kịp thời cho bà con nhân dân thôn Nam Bình và tổ liên gia số 11 thôn Nam Thượng.

Đ/c Trần Văn Chí – Bí thư Đảng ủy – CT HĐND - Trưởng BCĐ XD NTM xã Thạch Đài động viên khen thưởng các hộ gia đình 

Ra quân xây dựng NTM cao điểm đợt này, BCĐ - BQL XD NTM xã Thạch Đài đã phân công các đồng chí phụ trách các thôn, dành nhiều thời gian về với thôn, cùng với BCH thôn khảo sát các việc cần làm và động viên nhân dân tham gia phong trào NTM.

Tổ liên gia số 11 thôn Nam Thượng hăng hái tham gia XD NTM

Ban chỉ đạo XD NTM Xã Thạch Đài đã tổ chức họp triển khai với các thôn về đợt ra quân xây dựng NTM, qua đó đã có kế hoạch, lộ trình, các công việc cần triển khai tại các thôn như việc chỉnh trang đường giao thông, chỉnh trang vườn hộ, vệ sinh môi trường, xây dựng bồn hoa tại các khu dân cư, trồng cây bóng mát... Phần nào đẩy nhanh được tiến độ về xây dựng NTM trên địa bàn toàn xã.

Phát quang cây cối tại thôn Thống Nhất - Thạch Đài

Mỗi cán bộ, đảng viên xem công tác xây dựng NTM là nhiệm vụ của chính mình, xem đây là một nhiệm vụ thường xuyên, quyết định đến thắng lợi của Chương trình xây dựng NTM. Tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng niềm tin của nhân dân. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền trong việc quản lý, điều hành các hoạt động xây dựng NTM, nhất là việc xây dựng kế hoạch, các chỉ tiêu phấn đấu và tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội; văn hóa, giáo dục , quốc phòng, an ninh.


Với những kết quả đã đạt được bước đầu trong đợt ra quân cao điểm xây dựng NTM, tin tưởng rằng trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân xã Thạch Đài sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những khó khăn; huy động tối đa nguồn lực, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần thực hiện thành công Chương trình xây dựng NTM năm 2019. Đưa Thạch Đài trở thành một vùng quê đầy tiềm năng văn minh giàu mạnh./.

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 79.702
Online: 5