Sáng ngày 16/11/2017, Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính huyện Thạch Hà do đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra và làm việc tại UBND xã Thạch Đài.

Tại buổi làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra bộ phận "Một cửa"; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân xã, công tác niêm yết công khai các thủ tục hành chính; việc sử dụng, theo dõi, lưu trữ hồ sơ sổ sách; quy trình tiếp nhận và trả kết quả; công tác tuyên truyền; công tác tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính; các điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất và chế độ chính sách cho đội ngũ công chức làm việc tại bộ phận một cửa.


 

Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính tại UBND xã Thạch Đài

Qua kiểm tra, đoàn đã đánh giá cao những kết quả đạt được của cấp uỷ, chính quyền xã Thạch Đài trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác kiểm tra đôc đốc, công tác thông tin tuyên truyền về Cải cách hành chính, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, từ đó đề nghị UBND xã Thạch Đài cần tập trung chỉ đạo một số nội dung trong thời gian tới như: Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện; nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, chế độ thông tin báo cáo hàng tháng và định kỳ; thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các bộ phận, tổ chức đoàn thể với bộ phận một cửa, cần quản lý tốt các công văn đến, đi và các văn bản ban hành, giấy hẹn tiếp nhận và trả kết quả cho công dân... Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính và tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp khi đến làm việc. 

Kiểm tra hồ sơ đối với bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Trương Quang Anh – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạch Đài cũng khẳng định, cấp ủy, chính quyền xã Thạch Đài sẽ tiếp tục phát huy những mặt tích cực trong công tác cải cách hành chính, đồng thời quyết tâm xây dựng một nền hành chính hiện đại, phục vụ tối đa lợi ích của nhân dân.


Ban biên tập


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 82.714
Online: 6