Sáng ngày 1/4/2019, tại Nhà văn hóa thôn Kỳ Phong, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở xã Thạch Đài đã tổ chức Lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tham dự có đ/c Nguyễn Thị Hương – chuyên viên phòng Văn hóa – thông tin huyện Thạch Hà, các đ/c trong Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở xã Thạch Đài, đội ngũ Bí thư, thôn trưởng cùng các điều tra viên trên 9 đơn vị thôn.