Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Thạch Đài, nhiệm kỳ 2019 – 2024 là ngày hội lớn của thanh niên xã nhà, diễn ra trong thời điểm Đảng bộ, nhân dân và tuổi trẻ đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXXIII, chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931 – 26/3/2019).