Thực hiện kế hoạch số 16 ngày 24/5/2019 của UBND xã Thạch Đài về việc tổ chức thực hiện bầu cử chức danh trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 – 2022, ngày 23/6, 9/9 thôn trên địa bàn xã đã hoàn thành công tác bầu trưởng thôn. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, toàn thể cử tri xã Thạch Đài đã phát huy quyền làm chủ của mình hăng hái tham gia cuộc bầu cử , góp phần vào thành công của cuộc bầu cử thôn trưởng nhiệm kỳ 2019 – 2022.